Friday, March 9, 2018

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Ép dập kim loại


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Ép dập kim loại
 • Công việc: Gia công sản xuất cửa nhôm  dùng cho nhà ở
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kumamoto-Ken
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NỮ - Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 128.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
 • Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment