Friday, March 9, 2018

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản phi gia nhiệt


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản phi gia nhiệt
 • Công việc: Chế biến thực phẩm muối
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: MiyagiKen
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính:  NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
 • Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment