Friday, March 9, 2018

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến đồ ăn sẵn


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến đồ ăn sẵn
 • Công việc: Làm việc tại siêu thị, công việc chính làm cơm hộp, chế biến thực phẩm
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hokkaido
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 146.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
 • Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment