Tuesday, March 20, 2018

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử


Đơn hàng Lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
  • Công việc: Lắp ráp linh kiện, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện trong gia đình
  • Thời hạn 03 Năm
  • Địa điểm làm việc: Toyama Ken
  • Tuổi: 20-30
  • Giới tính: NỮ
  • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
  • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
  • Sức khỏe tốt
  • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
  • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
  • Sơ tuyển: 4/2018
  • Dự kiến thi tuyển 4/2018
  • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
Liên hệ: 0988004490