Tuesday, March 20, 2018

Đơn hàng Kiểm tra máy


Đơn hàng Kiểm tra máy
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Kiểm tra linh kiện xe ô tô
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Shizuoka Ken
 • Tuổi: 19-26
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 149.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment