Tuesday, March 20, 2018

Đơn hàng In Opset


Đơn hàng In Opset
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: In Opset
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kyoto Fu
 • Tuổi: 20-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 154.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 4/2018
 • Dự kiến thi tuyển 4/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment