Tuesday, March 20, 2018

Đơn hàng Vận hành máy dệt


Đơn hàng Vận hành máy dệt
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Vận hành máy dệt, may khăn mặt
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ehime Ken
 • Tuổi: 18-32
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 121.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 4/2018
 • Dự kiến thi tuyển 4/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Kiểm tra máy


Đơn hàng Kiểm tra máy
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Kiểm tra linh kiện xe ô tô
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Shizuoka Ken
 • Tuổi: 19-26
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 149.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử


Đơn hàng Lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Lắp ráp linh kiện, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện trong gia đình
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Toyama Ken
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 4/2018
 • Dự kiến thi tuyển 4/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng In Opset


Đơn hàng In Opset
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: In Opset
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kyoto Fu
 • Tuổi: 20-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 154.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 4/2018
 • Dự kiến thi tuyển 4/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
Liên hệ: 0988004490

Friday, March 9, 2018

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản phi gia nhiệt


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản phi gia nhiệt
 • Công việc: Chế biến thực phẩm muối
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: MiyagiKen
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính:  NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chống thấm


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chống thấm
 • Công việc: Chống thấm
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Fukuoka-Ken
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính:  Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 140.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Đúc đồ nhựa


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Đúc đồ nhựa
 • Công việc: Đúc đồ nhựa các linh kiện ô tô
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kumamoto-Ken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính:  Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 155.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Ép dập kim loại


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Ép dập kim loại
 • Công việc: Gia công sản xuất cửa nhôm  dùng cho nhà ở
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kumamoto-Ken
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NỮ - Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 128.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Ép đồ nhựa


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Ép đồ nhựa
 • Công việc: Ép đồ nhựa
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nagano
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến đồ ăn sẵn, gia công thủy sản


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến đồ ăn sẵn, gia công thủy sản
 • Công việc: Làm việc tại siêu thị, công việc chính chế biến thực phẩm, nướng cá
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OsakaFu
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 156.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến đồ ăn sẵn


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Chế biến đồ ăn sẵn
 • Công việc: Làm việc tại siêu thị, công việc chính làm cơm hộp, chế biến thực phẩm
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hokkaido
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 146.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
 • Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Vận hành máy dệt


Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản Vận hành máy dệt
 • Công việc: Vận hành máy dệt, may khăn mặt
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ehime-ken
 • Tuổi: 18-32
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 121.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 4/2018
 • Dự kiến thi tuyển 4/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
 • Liên hệ: 0988004490