Tuesday, February 27, 2018

Đơn hàng Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử


Đơn hàng Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nagano
 • Tuổi: 18-26
 • Giới tính: NỮ - Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 12/2018
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment