Tuesday, February 27, 2018

Đơn hàng Ép đồ nhựa


Đơn hàng Ép đồ nhựa
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Ép đồ nhựa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nagano
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 12/2018
Liên hệ: 0988004490


No comments:

Post a Comment