Tuesday, February 27, 2018

Đơn hàng Kiểm tra máy móc


Đơn hàng Kiểm tra máy móc
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Kiểm tra linh kiện ô tô
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: AichiKen
 • Tuổi: 20-29
 • Giới tính: NAM – Nữ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Chế biến thịt bò, thịt lợn


Đơn hàng Chế biến thịt bò, thịt lợn
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Gia công xử lý thịt bò thịt lợn
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: KagoshimaKen
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 125.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Nướng bánh mỳ


Đơn hàng Nướng bánh mỳ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Nướng bánh mỳ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: ChibaKen
 • Tuổi: 18-25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 160.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử


Đơn hàng Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nagano
 • Tuổi: 18-26
 • Giới tính: NỮ - Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 12/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Ép đồ nhựa


Đơn hàng Ép đồ nhựa
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Ép đồ nhựa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nagano
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 12/2018
Liên hệ: 0988004490


Đơn hàng Hàn xì


Đơn hàng Hàn xì
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Hàn xì
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kagawaken
 • Tuổi: 23-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 133.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 12/2018
Liên hệ: 0988004490