Tuesday, January 16, 2018

Tuyển NAM đơn hàng Sơn xây dựng làm việc tại Nhật

Tuyển NAM đơn hàng Sơn xây dựng làm việc tại Nhật
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Sơn xây dựng và các công việc liên quan
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSAKA
 • Tuổi: 18-35
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 160.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2018
 • Dự kiến thi tuyển 2/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment