Thursday, January 11, 2018

Đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ

Đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến dăm bông, xúc xích, thịt nguội và các thực phẩm phụ trợ khác
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: SagaKen
 • Tuổi: 19-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2018
 • Dự kiến thi tuyển 1/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment