Tuesday, January 16, 2018

Tuyển NAM NỮ đơn hàng làm bánh mỳ làm việc tại Nhật

Tuyển NAM NỮ đơn hàng làm bánh mỳ làm việc tại Nhật
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Làm các công việc liên quan đến sản xuất, chế biến bánh mỳ nướng
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Iwateken – Kitakami Shi
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM – NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 132.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2018
 • Dự kiến thi tuyển 2/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
Liên hệ: 0988004490

Tuyển NAM NỮ đơn hàng ép dập kim loại làm việc tại Nhật

Tuyển NAM NỮ đơn hàng ép dập kim loại làm việc tại Nhật
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Gia công sản xuất cửa nhôm dùng cho nhà ở
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: KUMAMOTOKEN - TAMANAGUN
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NAM – NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 128.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2018
Liên hệ: 0988004490

Tuyển NAM đơn hàng Sơn xây dựng làm việc tại Nhật

Tuyển NAM đơn hàng Sơn xây dựng làm việc tại Nhật
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Sơn xây dựng và các công việc liên quan
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSAKA
 • Tuổi: 18-35
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 160.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2018
 • Dự kiến thi tuyển 2/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
Liên hệ: 0988004490

Tuyển Nữ đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật

Tuyển Nữ đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: ChibaKen – Togane Shi
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 141.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2/2018
 • Dự kiến thi tuyển 3/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
Liên hệ: 0988004490

Thursday, January 11, 2018

Đơn hàng Mạ

Đơn hàng Mạ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Mạ điện
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ibarakiken, Koga Shi
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2018
 • Dự kiến thi tuyển 1/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 5/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Đóng gói linh kiện ô tô
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: FukuokaKen, Omutashi
 • Tuổi: 18-35
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 123.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2018
 • Dự kiến thi tuyển 1/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2018
Liên hệ: 0988004490


Đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ

Đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến dăm bông, xúc xích, thịt nguội và các thực phẩm phụ trợ khác
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: SagaKen
 • Tuổi: 19-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2018
 • Dự kiến thi tuyển 1/2018
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 8/2018
Liên hệ: 0988004490