Thursday, November 30, 2017

Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử

Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử
 • Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 18-28
 • Địa điểm làm việc: Chiba Ken
 • Giới tính: Nữ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 12/2017
 • Dự kiến thi tuyển /12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: tháng 6/2018
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment