Tuesday, November 7, 2017

Tuyển Nam xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chăn nuôi nông nghiệp

Tuyển Nam xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chăn nuôi nông nghiệp
 • Công việc: Chăn nuôi lợn và các công việc liên quan
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 25-35
 • Địa điểm làm việc: EHIME
 • Giới tính: Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 129.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 15/11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 24/11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment