Thursday, November 30, 2017

Tuyển NAM xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Định hình nhựa

Tuyển NAM xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Định hình nhựa
 • Công việc: Định hình nhựa
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 20-28
 • Địa điểm làm việc: SAGA Ken – Tosu Shi
 • Giới tính: Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 12/2017
 • Dự kiến thi tuyển /12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: tháng 6/2018
Liên hệ: 0988004490


Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử

Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử
 • Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 18-28
 • Địa điểm làm việc: Chiba Ken
 • Giới tính: Nữ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 139.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 12/2017
 • Dự kiến thi tuyển /12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: tháng 6/2018
Liên hệ: 0988004490

Friday, November 24, 2017

Đơn hàng NAM NỮ Trồng cỏ và quản lý sân Gôn (Golf)

Đơn hàng NAM NỮ Trồng cỏ và quản lý sân Gôn (Golf)    
 • Công việc: Trồng và chăm sóc cỏ sân golf
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Tokyo
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM - NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 151.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 12/2017
 • Dự kiến thi tuyển 12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 6&7/2018
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng NAM Chế biến thực phẩm phụ trợ

Đơn hàng NAM Chế biến thực phẩm phụ trợ
 • Công việc: Chế biến thực phẩm phụ trợ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hyogoken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 147.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 12/2017
 • Dự kiến thi tuyển 12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 6&7/2018
Liên hệ: 0988004490

Tuesday, November 7, 2017

Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Lắp ráp linh kiện thiết bị điện

Tuyển NỮ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Lắp ráp linh kiện thiết bị điện
 • Công việc: Sản xuất, lắp ráp các loại thiết bị đo, bảng điều khiển, máy phân tích…
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 18-28
 • Địa điểm làm việc: YMANASHI KEN. Kofu shi
 • Giới tính: Nữ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 138.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 5/12/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: tháng 5/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Tuyển Nam xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chăn nuôi nông nghiệp

Tuyển Nam xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Chăn nuôi nông nghiệp
 • Công việc: Chăn nuôi lợn và các công việc liên quan
 • Thời hạn: 03 Năm
 • Tuổi: 25-35
 • Địa điểm làm việc: EHIME
 • Giới tính: Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 129.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 15/11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 24/11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Thursday, November 2, 2017

Tuyển Nam - Nữ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Vệ sinh tòa nhà

Tuyển Nam - Nữ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng Vệ sinh tòa nhà
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Dọn dẹp vệ sinh các tòa nhà và các công việc liên quan
 • Thời hạn 03 Năm
 • Tuổi 18-30
 • Địa điểm làm việc: Kagoshima
 • Giới tính: NỮ - Nam
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 128.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 5/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490