Tuesday, October 10, 2017

Đơn hàng thi công cốp pha

Đơn hàng thi công cốp pha
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Thi công cốp pha và các công việc liên quan
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kagawa
 • Tuổi: 19-35
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 133.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 5/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490