Tuesday, October 10, 2017

Đơn hàng Nông nghiệp trồng hoa

Đơn hàng Nông nghiệp trồng hoa
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: trồng và chăm sóc hoa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kagawa
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 134.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 10/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: 2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • https://goo.gl/Uz68PN
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment