Monday, October 30, 2017

Tuyển Nữ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng chế biến Dăm bông, xúc xích, thịt nguội

Tuyển Nữ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng chế biến Dăm bông, xúc xích, thịt nguội
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: chế biến Dăm bông, xúc xích, thịt nguội
 • Thời hạn 03 Năm
 • Tuổi 18-30
 • Địa điểm làm việc: Sagaken
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 4/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • https://goo.gl/uhGgiw
Liên hệ: 0988004490Tuyển Nữ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng chế biến thủy sản

Tuyển Nữ xuất khẩu lao động NHẬT BẢN đơn hàng chế biến thủy sản
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: chế biến thủy sản
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: EHIME
 • Giới tính: NỮ
 • Tuổi 18-30
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 128.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 4/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • https://goo.gl/uDkkNv
Liên hệ: 0988004490


Tuyển kỹ sư xây dựng tại NHẬT BẢN

Tuyển kỹ sư xây dựng tại NHẬT BẢN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Kỹ sư xây dựng vận hành máy kiểm tra địa chất, máy cải tạo nền đất
 • Thời hạn 05 Năm
 • Địa điểm làm việc: Sagaken
 • Tuổi: trên 22
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp Đại học
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 200.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: sau khi trúng tuyển 3-4 tháng
 • Tổng chi phí ~3.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kyoto-Fu
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 144.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 11/2017
 • Dự kiến thi tuyển 11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 4/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • https://goo.gl/N7jQ9c
Liên hệ: 0988004490

Tuesday, October 10, 2017

Đơn hàng thi công cốp pha

Đơn hàng thi công cốp pha
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Thi công cốp pha và các công việc liên quan
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kagawa
 • Tuổi: 19-35
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 133.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 11/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 5/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Nông nghiệp trồng hoa

Đơn hàng Nông nghiệp trồng hoa
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: trồng và chăm sóc hoa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kagawa
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 134.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 10/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: 2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • https://goo.gl/Uz68PN
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Chế biến cơm hộp

Đơn hàng Chế biến cơm hộp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến cơm hộp, các món chiên rán, tempura kiểu Nhật
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Tokyo, Kanagawa
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp cao đẳng
 • Nội dung thi phỏng vấn + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 154.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 10/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 5/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490