Tuesday, August 15, 2017

Tuyển NAM làm Kỹ thuật viên Nông nghiệp

Tuyển  NAM làm Kỹ thuật viên Nông nghiệp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Bác sỹ chăm sóc thú y
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: NaraKen
 • Tuổi: 22-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp Đại học
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 195.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 8/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment