Thursday, August 17, 2017

Tuyển NŨ làm nghề DỆT

Tuyển  NŨ làm nghề DỆT
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Điều khiển máy dệt
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ishikawa
 • Tuổi: 19-28
 • Giới tính: NŨ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 137.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 8-9/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
Liên hệ: 0988004490


Tuyển NAM làm Nội thất công trình

Tuyển  NAM làm Nội thất công trình
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Hoàn thiện nội thất công trình
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hiroshima
 • Tuổi: 19-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 137.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 8-9/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
Liên hệ: 0988004490

Tuesday, August 15, 2017

Tuyển NAM làm Kỹ thuật viên Nông nghiệp

Tuyển  NAM làm Kỹ thuật viên Nông nghiệp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Bác sỹ chăm sóc thú y
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: NaraKen
 • Tuổi: 22-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp Đại học
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 195.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 8/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
Liên hệ: 0988004490

Tuyển NỮ Gia công thực phẩm

Tuyển  NỮ Gia công thực phẩm
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Gia công, sản xuất các loại mỳ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: NaraKen
 • Tuổi: dưới 25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 137.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 8/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
Liên hệ: 0988004490
Tuyển NỮ Lắp ráp linh kiện thiết bị điện tử

Tuyển  NỮ Lắp ráp linh kiện thiết bị điện tử
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến thực phẩm như cơm hộp, cơm nắm, bánh mỳ…
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: HyogoKen
 • Tuổi: 18-26
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 129.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 8/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 1/2018
Liên hệ: 0988004490Tuyển NỮ Chế biến thực phẩm phụ trợ

Tuyển  NỮ Chế biến thực phẩm phụ trợ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến thực phẩm như cơm hộp, cơm nắm, bánh mỳ…
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OsakaFu
 • Tuổi: dưới 25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 9/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 5/2018
Liên hệ: 0988004490


Tuyển NAM - NỮ Chế biến thực phẩm phụ trợ

Tuyển NAM - NỮ Chế biến thực phẩm phụ trợ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến thực phẩm phụ trợ, gia công thủy sản phi gia nhiệt
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: IwateKen
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NỮ NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 124.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 8/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
Liên hệ: 0988004490