Monday, July 10, 2017

Đơn hàng Lắp đặt đường ống công trình

Đơn hàng Lắp đặt đường ống công trình
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: lắp đặt sửa chữa đường ống nước công trình
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kanagawa-Ken
 • Tuổi: 19-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 164.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 7/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490


No comments:

Post a Comment