Thursday, July 13, 2017

Đơn hàng Khoan giếng công trình

Đơn hàng Khoan giếng công trình           
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Sử dụng công cụ để khoan lỗ công trình
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Shimoigusa, Tokyo
 • Tuổi: 19-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 165.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 7/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Tuesday, July 11, 2017

Làm vườn ( Trồng cà chua, các loại dưa )

Đơn hàng NÔNG NGHIỆP
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Làm vườn ( Trồng cà chua, các loại dưa )
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nagasaki-Ken
 • Tuổi: 19-25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: không yêu cầu
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 7/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 12/2017
 • Tổng chi phí ~5.000 USD
Liên hệ: 0988004490


Monday, July 10, 2017

Đơn hàng Lắp đặt đường ống công trình

Đơn hàng Lắp đặt đường ống công trình
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: lắp đặt sửa chữa đường ống nước công trình
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Kanagawa-Ken
 • Tuổi: 19-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 164.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 7/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490


Đơn hàng ứng dụng thiết bị xây dựng

Đơn hàng ứng dụng thiết bị xây dựng
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Cải tạo nền đất ( vận hành máy đào đất )
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: SAGA-Ken
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 7/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Chăn nuôi gia cầm

Đơn hàng Chăn nuôi gia cầm
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Thu nhặt trứng gà, chuẩn bị cho công tác giao hàng, dọn dẹp vệ sinh ( làm việc trong trang trại)
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nagasaki-Ken
 • Tuổi: 18-25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + gọt táo
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 128.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển 7/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 1/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490