Wednesday, June 7, 2017

Đơn hàng Ứng dụng thiết bị Xây dựng

Đơn hàng Ứng dụng thiết bị Xây dựng
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Nghiệp vụ kiểm tra địa chất – thi công cải tạo nền đất
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSAKA-Fu
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 175.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 1/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment