Wednesday, June 7, 2017

Đơn hàng TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG

Đơn hàng TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG                 
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: GIÁM SÁT THI CÔNG
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hiroshima
 • Tuổi: 22-35
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp CAO ĐẲNG NGÀNH XÂY DỰNG TRỞ LÊN
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 200.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~4.000 USD
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment