Wednesday, June 7, 2017

Đơn hàng MẠ kim loại

Đơn hàng MẠ kim loại
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: sử dụng dụng cụ xử lý, chuẩn bị dụng cụ dung dịch  để mạ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSAKA-Shi
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt, có kinh nghiệm về cơ khí
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490


No comments:

Post a Comment