Wednesday, June 7, 2017

Đơn hàng HÀN

Đơn hàng HÀN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: HÀN bán tự động
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nara-ken
 • Tuổi: 21-29
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + Thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 123.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment