Thursday, June 15, 2017

Đơn hàng Kỹ sư thiết kế AutoCad 3D

Đơn hàng Kỹ sư thiết kế AutoCad 3D
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Thiết kế AutoCad 3D máy ép, máy nén, máy lắp ráp
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Aichi-ken
 • Tuổi: 25-32
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng + 3 năm kinh nghiệm trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + Thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 220.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 11/2017
 • Tổng chi phí ~2.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Wednesday, June 7, 2017

Đơn hàng Ứng dụng thiết bị Xây dựng

Đơn hàng Ứng dụng thiết bị Xây dựng
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Nghiệp vụ kiểm tra địa chất – thi công cải tạo nền đất
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSAKA-Fu
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 175.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 1/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG

Đơn hàng TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG                 
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: GIÁM SÁT THI CÔNG
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hiroshima
 • Tuổi: 22-35
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp CAO ĐẲNG NGÀNH XÂY DỰNG TRỞ LÊN
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 200.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~4.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Làm việc trong siêu thị

Đơn hàng Làm việc trong siêu thị
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: làm việc trong siêu thị
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSAKA-Shi
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 148.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ, TRẺ EM

Đơn hàng MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ, TRẺ EM
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ, TRẺ EM
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Aichi-ken
 • Tuổi: 19-33
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 123.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 1/2018
 • Tổng chi phí ~5.000 USD
Liên hệ: 0988004490Đơn hàng MẠ kim loại

Đơn hàng MẠ kim loại
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: sử dụng dụng cụ xử lý, chuẩn bị dụng cụ dung dịch  để mạ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OSAKA-Shi
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt, có kinh nghiệm về cơ khí
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490


Đơn hàng Làm bánh mỳ

Đơn hàng Làm bánh mỳ                                             
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Làm bánh mỳ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Aichi-ken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ + NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 1/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng HÀN

Đơn hàng HÀN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: HÀN bán tự động
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Nara-ken
 • Tuổi: 21-29
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + Thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 123.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 2/2018
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490