Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT

👉ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT
CẦN 09 NAM
💰LƯƠNG CB 13 man = 26 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: IWATE
☑️Độ tuổi: 22-30 Tuổi
☑️Yêu cầu: Cấp 2, kinh nghiệm trên 1 năm.
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 11/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
'Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment