Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG ĐỘT DẬP

👉ĐƠN HÀNG ĐỘT DẬP
CẦN 20 NAM VÀ 40 NỮ
💰LƯƠNG CB 12,5 man = 25 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: IBARAKI
☑️Độ tuổi: 18 -- 30 Tuổi
☑️Yêu cầu: Tốt nghiệp C3,
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 10/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 09/2017
'Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment