Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG MỲ Ý

👉ĐƠN HÀNG MỲ Ý
CẦN 12 NỮ
💰LƯƠNG CB 13,7 man = 27,4 triệu, chưa kể làm thêm. Tăng ca nhiều.
☑️Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA
☑️Độ tuổi: 20-28 Tuổi
☑️Yêu cầu: Tốt nghiệp C3
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 14/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017

'Liên hệ: 0988004490
https://goo.gl/GLsW1q

No comments:

Post a Comment