Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG ĐỊNH HÌNH NHỰA

👉ĐƠN HÀNG ĐỊNH HÌNH NHỰA
CẦN 10 NAM
💰LƯƠNG CB 13,8 man = 27,6 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: OSAKA
☑️Độ tuổi: 22-25 Tuổi
☑️Yêu cầu: Cấp 3
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 18/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
'Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment