Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG IN ẤN

👉ĐƠN HÀNG IN ẤN
CẦN 12 NAM
💰LƯƠNG CB 13,6 man = 27,2 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA
☑️Độ tuổi: 22-28 Tuổi
☑️Yêu cầu: Cấp 3
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 14/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
'Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment