Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT

👉ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT
CẦN 09 NAM
💰LƯƠNG CB 13,3 man = 26,6 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: SAGA
☑️Độ tuổi: 18-30 -25 Tuổi
☑️Yêu cầu: Sức khoẻ tốt.
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 12/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
'Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment