Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU ĐÁ

👉ĐƠN HÀNG GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU ĐÁ
CẦN 06 NAM 03 NỮ
💰LƯƠNG CB 13 man = 26 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: GIFU
☑️Độ tuổi: 18-33 Tuổi
☑️Yêu cầu: Cấp 3
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 10/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 09/2017
'Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment