Friday, May 5, 2017

ĐƠN HÀNG BÁNH MỲ

ĐƠN HÀNG BÁNH MỲ
CẦN 45 NỮ
💰LƯƠNG CB 15,8 man = 31,6 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: KANAGAWA
☑️Độ tuổi: 20-30 Tuổi
☑️Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 20/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 1/2018
'Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment