Friday, May 5, 2017

👉ĐƠN HÀNG SƠN GỖ

👉ĐƠN HÀNG SƠN GỖ
CẦN TUYỂN 18 NAM
💰LƯƠNG CB 14,5 man = 29 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: CHIBA
☑️Độ tuổi: 20 -- 30 Tuổi
☑️Yêu cầu: Tốt nghiệp C3,
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 5/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
'Liên hệ: 0988004490


👉ĐƠN HÀNG MỲ Ý

👉ĐƠN HÀNG MỲ Ý
CẦN 12 NỮ
💰LƯƠNG CB 13,7 man = 27,4 triệu, chưa kể làm thêm. Tăng ca nhiều.
☑️Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA
☑️Độ tuổi: 20-28 Tuổi
☑️Yêu cầu: Tốt nghiệp C3
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 14/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017

'Liên hệ: 0988004490
https://goo.gl/GLsW1q

👉ĐƠN HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

👉ĐƠN HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
CẦN 30 NỮ
💰LƯƠNG CB 13,8 man = 27,6 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: IBARAKI
☑️Độ tuổi: 20-30 Tuổi
☑️Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, cao trên 153 cm.
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : Giữa tháng 5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
'Liên hệ: 0988004490

👉ĐƠN HÀNG IN ẤN

👉ĐƠN HÀNG IN ẤN
CẦN 12 NAM
💰LƯƠNG CB 13,6 man = 27,2 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA
☑️Độ tuổi: 22-28 Tuổi
☑️Yêu cầu: Cấp 3
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 14/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11/2017
'Liên hệ: 0988004490

👉ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT

👉ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT
CẦN 09 NAM
💰LƯƠNG CB 13,3 man = 26,6 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: SAGA
☑️Độ tuổi: 18-30 -25 Tuổi
☑️Yêu cầu: Sức khoẻ tốt.
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 12/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 10/2017
'Liên hệ: 0988004490

👉ĐƠN HÀNG GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU ĐÁ

👉ĐƠN HÀNG GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU ĐÁ
CẦN 06 NAM 03 NỮ
💰LƯƠNG CB 13 man = 26 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: GIFU
☑️Độ tuổi: 18-33 Tuổi
☑️Yêu cầu: Cấp 3
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 10/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 09/2017
'Liên hệ: 0988004490

👉ĐƠN HÀNG ĐỘT DẬP

👉ĐƠN HÀNG ĐỘT DẬP
CẦN 20 NAM VÀ 40 NỮ
💰LƯƠNG CB 12,5 man = 25 triệu.
☑️Địa điểm làm việc: IBARAKI
☑️Độ tuổi: 18 -- 30 Tuổi
☑️Yêu cầu: Tốt nghiệp C3,
☑️Hình thức thi tuyển: Công ty Nhật phỏng vấn trực tiếp
☑️Dự kiến thi tuyển : 10/5/2017
✈️Dự kiến xuất cảnh : Tháng 09/2017
'Liên hệ: 0988004490