Wednesday, March 22, 2017

Đơn hàng Làm cốp pha

Đơn hàng Làm cốp pha
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Làm cốp pha
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Miyagiken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt, không xăm trổ
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 121.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3-4/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment