Wednesday, March 22, 2017

Đơn hàng Chế biến rau củ quả

Đơn hàng Chế biến rau củ quả
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến rau củ quả
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Fukui ken
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt, không xăm trổ
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 131.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3-4/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490


Đơn hàng Làm cốp pha

Đơn hàng Làm cốp pha
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Làm cốp pha
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Miyagiken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt, không xăm trổ
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 121.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3-4/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Trồng trọt làm vườn

Đơn hàng Trồng trọt làm vườn
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Thu hoạch, đóng gói nấm
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Fukushima ken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt, không xăm trổ
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 121.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3-4/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490
Đơn hàng Chế biến rau

Đơn hàng Chế biến rau
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến rau
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ibaraki ken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt, không xăm trổ, thuận tay phải
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3-4/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
Liên hệ: 0988004490Đơn hàng Làm cơm hộp

Đơn hàng Làm cơm hộp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Đóng cơm hộp, chế biến thực phẩm tại siêu thị
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hokaido
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt, không xăm trổ
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 140.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3-4/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USDhttps://goo.gl/1DhK6o
Liên hệ: 0988004490


Đơn hàng Làm cơm hộp

Đơn hàng Làm cơm hộp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Đóng cơm hộp, chế biến thực phẩm tại siêu thị
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Hokaido
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt, không xăm trổ
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 140.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3-4/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
  https://goo.gl/1DhK6o
Liên hệ: 0988004490