Monday, February 27, 2017

Đơn hàng Vận hành máy dệt

Đơn hàng Vận hành máy dệt
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Vận hành máy dệt ở công đoạn dệt
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ishikawa ken Hakuishi
 • Tuổi: 18-25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 123.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
 • https://goo.gl/RHXkEm
Liên hệ: 0988004490


No comments:

Post a Comment