Wednesday, February 22, 2017

Đơn hàng Ép dập kim loại

Đơn hàng Ép dập kim loại
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: gia công dập kim loại, sản xuất cửa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ibaraki ken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + tô tranh
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment