Wednesday, February 22, 2017

Đơn hàng Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản gia nhiệt

Đơn hàng Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản gia nhiệt
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản gia nhiệt
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: MiyAgiKen
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + viết + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

No comments:

Post a Comment