Monday, February 27, 2017

Đơn hàng chế biến thực phẩm thủy sản

Đơn hàng chế biến thực phẩm thủy sản
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến rau trang trí - chế biến cá nướng
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Osaka-FU
 • Tuổi: 18-29
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 156.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
 • https://goo.gl/XCEHCk
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Làm giàn giáo

Đơn hàng Làm giàn giáo
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: tháo lắp ghép giàn giáo
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Osaka-shi
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 140.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Đóng gói công nghiệp
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Naraken
 • Tuổi: 18-27
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 132.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
 • https://goo.gl/pnw5uc
Liên hệ: 0988004490

https://www.facebook.com/laodongxuatkhau.edu.vn

Đơn hàng Vận hành máy dệt

Đơn hàng Vận hành máy dệt
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Vận hành máy dệt ở công đoạn dệt
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ishikawa ken Hakuishi
 • Tuổi: 18-25
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 123.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
 • https://goo.gl/RHXkEm
Liên hệ: 0988004490


Wednesday, February 22, 2017

Đơn hàng Chế biến dăm bông, xúc xích, thịt nguội

Đơn hàng Chế biến dăm bông, xúc xích, thịt nguội
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến dăm bông, xúc xích, thịt nguội
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: SAGAken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 122.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Ép dập kim loại

Đơn hàng Ép dập kim loại
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: gia công dập kim loại, sản xuất cửa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Ibaraki ken
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + tô tranh
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản gia nhiệt

Đơn hàng Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản gia nhiệt
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến thực phẩm, gia công thủy sản gia nhiệt
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: MiyAgiKen
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + viết + thực hành
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 130.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Chế biến thực phẩm

Đơn hàng Chế biến thực phẩm
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Làm công việc liên quan đến chế biến bánh Há cảo
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Gunma
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 131.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 9/2017
 • Tổng chi phí ~5.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ

Đơn hàng Chế biến thực phẩm phụ trợ
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Chế biến cơm hộp, dịch vụ ăn uống và các thực phẩm phụ trợ khác
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: IwateKen
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Nội dung thi phỏng vấn trực tiếp + gọt táo
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 125.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 6&7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Monday, February 13, 2017

Tuyển lao động đi làm LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ tại NHẬT BẢN

Tuyển lao động đi làm LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ tại NHẬT BẢN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: KYOTOFU
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi: phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 144.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: Tháng 2-3/2017
 • Dự kiến thi tuyển 3/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490

Tuyển lao động đi làm BÁNH MỲ tại NHẬT BẢN

Tuyển lao động đi làm BÁNH MỲ tại NHẬT BẢN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: LÀM BÁNH MỲ
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: Các cửa hàng tại TOKYO, SETAGAYA,SUGINAMI, NAKANO, MITAKA
 • Tuổi: 19-30
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi thực hành, viết + phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 164.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 3/2017
 • Dự kiến thi tuyển 3/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 10/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
Liên hệ: 0988004490