Wednesday, January 4, 2017

Tuyển lao động đi làm Nghề HÀN tại NHẬT BẢN - Hàn bán tự động

Tuyển lao động đi làm Nghề HÀN tại NHẬT BẢN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Hàn bán tự động
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: TOYAMA
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi thự hành + phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 136.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2017
 • Dự kiến thi tuyển 20/1/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/tuyen-tho-han-ban-tu-dong/
Liên hệ: 0988004490


No comments:

Post a Comment