Thursday, January 5, 2017

Làm nông nghiệp, trồng rau, trồng hoa trong nhà kính

Tuyển lao động NỮ đi làm NÔNG NGHIỆP tại NHẬT BẢN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Làm nông nghiệp, trồng rau, trồng hoa trong nhà kính
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: WAKAYAMAKEN
 • Tuổi: 18-35
 • Giới tính: NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi thực hành + phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 150.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2017
 • Dự kiến thi tuyển 10/1/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2017
 • Tổng chi phí ~5.000 USD
 • http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/lam-nong-nghiep-trong-rau-trong-hoa-trong-nha-kinh/
Liên hệ: 0988004490Wednesday, January 4, 2017

Tuyển lao động NAM đi làm VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG tại NHẬT - THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Tuyển lao động NAM đi làm VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG tại NHẬT
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: OsakaFU - SAKAISHI
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 155.000 Yên / Tháng
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: T5/2017
 • Tổng chi phí ~5.500 USD
 • http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/tuyen-lao-dong-nam-di-lam-van-hanh-may-xay-dung-tai-nhat/
Liên hệ: 0988004490

Tuyển lao động đi làm CƠ KHÍ tại NHẬT BẢN - Gia công, dập kim loại, sản xuất cửa

Tuyển lao động đi làm CƠ KHÍ tại NHẬT BẢN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Gia công, dập kim loại, sản xuất cửa
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: KUMAMOTO KEN – TAMAGANA
 • Tuổi: 18-30
 • Giới tính: NAM và NỮ
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi viết trực tiếp + phỏng vấn + tô tranh
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 120.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 4/1/2017
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 6&7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/tuyen-lao-dong-di-lam-co-khi-tai-nhat-ban/
Liên hệ: 0988004490

Tuyển lao động đi làm Nghề HÀN tại NHẬT BẢN - Hàn bán tự động

Tuyển lao động đi làm Nghề HÀN tại NHẬT BẢN
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
 • Công việc: Hàn bán tự động
 • Thời hạn 03 Năm
 • Địa điểm làm việc: TOYAMA
 • Tuổi: 18-28
 • Giới tính: NAM
 • Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Nội dung thi thự hành + phỏng vấn
 • Sức khỏe tốt
 • Thời gian làm việc: 8h/ ngày
 • Lương cơ bản chưa thêm giờ: 136.000 Yên / Tháng
 • Sơ tuyển: 1/2017
 • Dự kiến thi tuyển 20/1/2017
 • Dự kiến ngày nhập cảnh: Tháng 7/2017
 • Tổng chi phí ~6.000 USD
 • http://www.laodongxuatkhau.edu.vn/tuyen-tho-han-ban-tu-dong/
Liên hệ: 0988004490