Monday, April 4, 2016

Tuyển NỮ đi làm THỰC PHẨM – Đóng gói thực phẩm, chế bến thuỷ sản( làm lươn )

Công ty OLECO xin thông báo tuyển lao động đi làm việc tại NHẬT BẢN
Tuyển NỮ đi làm THỰC PHẨM –  Đóng gói thực phẩm, chế bến thuỷ sản( làm lươn )
Địa điểm: HIROSHIMA
Điều kiện tuyển dụng:
-           -  Nữ, tuổi từ 18~32 tốt nghiệp cấp 3 trở lên có sức khỏe tốt, khả năng tiếp thu tiếng Nhật tốt.
-         Chiều cao cân nặng: Cao 1m50, nặng 43 kg
Trợ cấp tu nghiệp tháng 1: 60.000 Yên
Lương từ tháng thứ 2-36:  Khoảng ~132.000 Yên
Ngày nghỉ Theo quy định của Công ty và luật pháp NB
Ngày dự kiến nhập cảnh : Sau khi thi tuyển 4-5 tháng
Mọi chi tiết xin liên hệ và đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển tại:
 Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động ( OLECO ) 
Liên hệ: 0988004490


Tuyển NAM đi làm THI CÔNG CỐT THÉP – Đan, buộc thép

Công ty OLECO xin thông báo tuyển lao động đi làm việc tại NHẬT BẢN
Tuyển NAM đi làm THI CÔNG CỐT THÉP  –  Đan, buộc thép
Địa điểm: TOYAMA
Điều kiện tuyển dụng:
-           Nam, tuổi từ 19~32 tốt nghiệp cấp 3 trở lên có sức khỏe tốt, khả năng tiếp thu tiếng Nhật tốt.
-         Chiều cao cân nặng: Cao 1m65, nặng 55 kg
Trợ cấp tu nghiệp tháng 1: 60.000 Yên
Lương từ tháng thứ 2-36: Khoảng ~132.000 Yên
Ngày nghỉ Theo quy định của Công ty và luật pháp NB
Ngày dự kiến nhập cảnh : Sau khi thi tuyển 4-5 tháng
Mọi chi tiết xin liên hệ và đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển tại:
 Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động ( OLECO ) 
Liên hệ: 0988004490Tuyển NỮ đi làm NÔNG NGHIỆP – Trồng cà chua tại NHẬT

Công ty OLECO xin thông báo tuyển lao động đi làm việc tại NHẬT BẢN
Tuyển NỮ đi làm NÔNG NGHIỆP – Trồng cà chua tại NHẬT
Địa điểm: KUMAMOTO
Điều kiện tuyển dụng:
-         Nữ, tuổi từ 18~28 tốt nghiệp cấp 3 trở lên có sức khỏe tốt, khả năng tiếp thu tiếng Nhật tốt.
-         Chiều cao cân nặng: Cao 1m58, nặng 43 kg
Trợ cấp tu nghiệp tháng 1: 60.000 Yên
Lương từ tháng thứ 2-36: Khoảng ~140.000 Yên
Ngày nghỉ Theo quy định của Công ty và luật pháp NB
Ngày dự kiến nhập cảnh : Sau khi thi tuyển 4-5 tháng
Mọi chi tiết xin liên hệ và đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển tại:
 Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động ( OLECO ) 
Liên hệ: 0988004490


Tuyển NỮ đi làm THỰC PHẨM – ĐÓNG GÓI RONG BIỂN

Công ty OLECO xin thông báo tuyển lao động đi làm việc tại NHẬT BẢN
Tuyển NỮ đi làm THỰC PHẨM –  ĐÓNG GÓI RONG BIỂN
Địa điểm: SENDAI
Điều kiện tuyển dụng:
-           -  Nữ, tuổi từ 18~32 tốt nghiệp cấp 3 trở lên có sức khỏe tốt, khả năng tiếp thu tiếng Nhật tốt.
-         Chiều cao cân nặng: Cao 1m50, nặng 43 kg
Trợ cấp tu nghiệp tháng 1: 60.000 Yên
Lương từ tháng thứ 2-36:  Khoảng ~140.000 Yên
Ngày nghỉ Theo quy định của Công ty và luật pháp NB
Ngày dự kiến nhập cảnh : Sau khi thi tuyển 4-5 tháng
Mọi chi tiết xin liên hệ và đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển tại:
 Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động ( OLECO ) 
Liên hệ: 0988004490