Friday, March 18, 2016

Công ty OLECO cần tuyển gấp các bạn Nam, nữ cho đơn hàng tu nghiệp sinh tại Nhật!

Công ty OLECO cần tuyển gấp các bạn Nam, nữ cho đơn hàng tu nghiệp sinh tại Nhật!
1. Vận hành máy bê tông 01 Nam. Tuyển chọn qua form. Lương 18 man 1 tháng
2. Chế biến thủy sản 04 Nữ. Tuổi 20-30. Tuyển ngày 29/03/2016. Tỉnh Fukouka. Xuất cảnh tháng 7.2016
3. Vắt sữa bò và bơ sữa. Tuổi 20-26. Tuyển ngày 25/03/2016. Tỉnh Aichi. Tháng 7 xuất cảnh
4. Thợ Hàn 05 Nam từ 25 đến 30 tuổi. Tuyển ngày 25/03/2016. Tỉnh Aichi. Tháng 7 xuất cảnh
Liên hệ: 0988004490


No comments:

Post a Comment