Thursday, March 24, 2016

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật - Ngành nghề XÂY DỰNG ( TRÁT )

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật
-       Ngành nghề XÂY DỰNG ( TRÁT )
-       Thời hạn 03 Năm
-       Địa điểm làm việc: TOKYO
-       Tuổi: 20-45
-       Giới tính: NAM
-       Trình độ tốt nghiệp cấp 2 trở lên (yêu cầu biết xây trát)
-       Chiều cao từ: 1.6m – Nặng trên 50Kg
-       Sức khỏe tốt, không đeo kính
-       Thời gian làm việc: 8h/ ngày
-       Lương cơ bản chưa thêm giờ: 15 MAN / Tháng
-       Dự kiến xuất cảnh: 8/2016
-       Ngày tuyển: 04/4/2016
Liên hệ: 0988004490Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật - Ngành nghề CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật
-       Ngành nghề CHẾ BIẾN THỦY SẢN
-       Thời hạn 03 Năm
-       Địa điểm làm việc: Hokkaido
-       Tuổi: 18-34
-       Giới tính: NỮ
-       Trình độ tốt nghiệp cấp 2 trở lên
-       Chiều cao từ: 1.48m – Nặng trên 43Kg
-       Sức khỏe tốt, không đeo kính
-       Thời gian làm việc: 8h/ ngày
-       Lương cơ bản chưa thêm giờ: 13.7 MAN / Tháng
-       Dự kiến xuất cảnh: 8/2016
-       Ngày tuyển: 13/4/2016
Liên hệ: 0988004490


Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh CƠ KHÍ tại Nhật - Ngành nghề HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh CƠ KHÍ tại Nhật
-       Ngành nghề HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
-       Thời hạn 03 Năm
-       Địa điểm làm việc: Gunma
-       Tuổi: 19-30
-       Giới tính: NAM
-       Trình độ tốt nghiệp cấp 2 trở lên (yêu cầu có nghề HÀN)
-       Chiều cao từ: 1.6m – Nặng trên 50Kg
-       Sức khỏe tốt, không đeo kính
-       Thời gian làm việc: 8h/ ngày
-       Lương cơ bản chưa thêm giờ: 13.7 MAN / Tháng
-       Dự kiến xuất cảnh: 23/8/2016
-       Ngày tuyển: 04/4/2016
-       Phí xuất cảnh 6.500USD đặt cọc 3.000USD
Liên hệ: 0988004490


Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật - Ngành nghề CƠM HỘP

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh tại Nhật
-       Ngành nghề CƠM HỘP
-       Thời hạn 03 Năm
-       Địa điểm làm việc: Aichi
-       Tuổi: 18-33
-       Giới tính: NỮ
-       Trình độ tốt nghiệp cấp 3 trở lên
-       Chiều cao từ: 1.50m – Nặng trên 45Kg
-       Sức khỏe tốt, không đeo kính
-       Thời gian làm việc: 8h/ ngày
-       Lương cơ bản chưa thêm giờ: 13.7 MAN / Tháng
-       Dự kiến xuất cảnh: tháng 9/2016
-       Ngày tuyển: 09/4/2016
-       Phí xuất cảnh 6.000USD đặt cọc 3.000USD
Liên hệ: 0988004490

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh NÔNG NGHIỆP tại Nhật - Ngành nghề nông nghiệp

Công ty OLECO cần tuyển gấp thực tập sinh NÔNG NGHIỆP tại Nhật
-       Ngành nghề nông nghiệp
-       Thời hạn 03 Năm
-       Địa điểm làm việc: Okinawa
-       Tuổi: 18-30
-       Giới tính: NAM
-       Trình độ tốt nghiệp cấp 3 trở lên
-       Chiều cao từ: 1.6m – Nặng trên 50Kg
-       Sức khỏe tốt, không đeo kính
-       Thời gian làm việc: 8h/ ngày
-       Lương cơ bản chưa thêm giờ: 13.7 MAN / Tháng
-       Dự kiến xuất cảnh: 04/9/2016
-       Ngày tuyển: 09/4/2016
-       Phí xuất cảnh 6.500USD đặt cọc 3.000USD
Liên hệ: 0988004490
Friday, March 18, 2016

Công ty OLECO cần tuyển gấp các bạn Nam, nữ cho đơn hàng tu nghiệp sinh tại Nhật!

Công ty OLECO cần tuyển gấp các bạn Nam, nữ cho đơn hàng tu nghiệp sinh tại Nhật!
1. Vận hành máy bê tông 01 Nam. Tuyển chọn qua form. Lương 18 man 1 tháng
2. Chế biến thủy sản 04 Nữ. Tuổi 20-30. Tuyển ngày 29/03/2016. Tỉnh Fukouka. Xuất cảnh tháng 7.2016
3. Vắt sữa bò và bơ sữa. Tuổi 20-26. Tuyển ngày 25/03/2016. Tỉnh Aichi. Tháng 7 xuất cảnh
4. Thợ Hàn 05 Nam từ 25 đến 30 tuổi. Tuyển ngày 25/03/2016. Tỉnh Aichi. Tháng 7 xuất cảnh
Liên hệ: 0988004490