Wednesday, February 25, 2015

Thông tin tuyển dụng

                       Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Công ty Cổ phần xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động OLECO
Liên tục tuyển Lao động đi làm việc tại nước ngoài, du học sinh, tu nghiệp sinh, vừa học vừa làm…
Liên hệ: 0988004490


No comments:

Post a Comment